Stránka 1 z 1

Automatické vyplnění některého ze zrušených způsobů využití stavby

Napsal: 08 srp 2022 15:48
od void
Bylo by možné nějak ošetřit vyplnění způsobu využití stavby u staveb, které mají evidovaný některý ze zrušených způsobů využití stavby? Nejčastěji narážím na stavby s evidovaným způsobem využití objekt k bydlení, kdy program automaticky vyplní bydlení, což je v rozporu s bodem 4 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb. Stačila by třeba hláška s upozorněním.

Re: Automatické vyplnění některého ze zrušených způsobů využití stavby

Napsal: 08 srp 2022 18:56
od petr
Co se týče způsobu využití "bydlení", tak to nelze automaticky přenastavovat, protože podle KatV se může jednat buď o "rodinný dům", nebo o "bytový dům", někdy odpovídá i "zemědělská usedlost".
To je patrně i důvod, proč ČÚZK nezmění vše na "rodinný dům" hromadně u stávajících parcel.
U nás v Jihočeském kraji kde vyhotovuji GP ani tuto "změnu" bez dalších dokladů od stavebního úřadu nezapíší, naopak je obvyklá praxe že v GP zůstává "bydlení".
Bohužel typ "bydlení" zůstává v katastru i po provedených revizích a nových mapováních které probíhají v součinnosti se stavebními úřady.

Re: Automatické vyplnění některého ze zrušených způsobů využití stavby

Napsal: 08 srp 2022 22:57
od void
Je mi jasné, že to nelze automaticky přenastavovat, ale bylo by fajn uživatele upozornit, když je tento (a další zrušené) způsob využití stavby vyplněn v novém stavu. V Ústeckém kraji je to bráno jako vada nebránící potvrzení GP a zapsáno ve sdělení o potvrzení geometrického plánu. Jak je to při zápisu takového GP netuším.